Ubytovací, platební a stornovací podmínky


Ubytovací podmínky

1. Nájemce musí mít věk min. 18 let.

2. Není možné v rámci jednoho pobtu kombinovat pronájem celé a půlky chalupy.

3. Začátek pronájmu v 15 hodin v den nástupu. Konec pronájmu v 10 hodin  v den odjezdu. Případně dle dohody.

4. Objednávku pobytu  je možno provést telefonicky nebo e-mailem. Doplatek nájmu po odečtení zálohy v den nástupu.

5. Za pronajímaný objekt a jeho vybavení je po dobu pobytu odpovědný nájemce. Zjištěné nedostatky nájemce ihned nahlásí    pronajímateli. Škody způsobené nájemcem budou hrazeny z vratné kauce, která činí 2000,- Kč a platí se v den nástupu.

6. V ceně pronájmu není obsaženo pojištění. Za úrazy, poškození či krádež majetku, za odcizení zavazadel v době a místě pronájmu odpovídá nájemce. Vyjma hmotné škody způsobené vyšší mocí (povodeň, hurikán a tak podobně)
Proto se doporučuje nájemci uzavřít vhodné pojištění. Pronajímatel nenese odpovědnost za případné škody na zdraví či majetku nájemce, nezpůsobené vinou pronajímatele.

7. Zákaz kouření v celém objektu včetně balkonu.

8. Chalupa leží mimo svozovou trasu firmy ASA, která zajišťuje odvoz odpadů ve Valašské Bystřici. Aby komunálního odpadu bylo minimum, VYŽADUJEME třídění odpadu do připravených pytlů (plasty, pet-lahve, tetra-pac, sklo, bioodpad).
Po ukončení Vašeho pobytu je odvážíme do sběrného dvora.
V žádném případě není možné tašky s odpadem odkládat ke kontejnerům v obci.

3. Přítomnost psa tolerujeme (uvítáme, když pejsci nechodí do patra, kam vede dřevěné schodiště a je tam linoleum).

10. Pronajímatel není plátcem DPH.

 

Platební podmínky:

Po prvním kontaktu je zájemci o ubytování zaslán informativní mail s informacemi o ceně, požadavkem o zaslání závazné objednávky a souhlasu s ubytovacími podmínkami. Po dobu  48 h je zájemci termín předběžně rezervován. Zároveň je v mailu uvedena výše zálohy a termín pro její zaplacení na účet pronajímatele. Po přijetí závazné objednávky je termín dále předběžně rezervován až do zaplacení zálohy. Poté se předběžná rezervace změní na závaznou. U víkendových pobytů je záloha 1500 Kč, u týdenních a delších pobytů 3000 Kč.   Po zaplacení zálohy je zaslán mail o přijetí zálohy. Doplatek za ubytování proběhne v den nástupu,  příp. po domluvě opět na účet.

 

Stornovací podmínky:

Zákazník má právo od objednávky odstoupit (SMS, el.poštou nebo písemně) bez storno poplatků nejpozději 30 dnů před objednaným termínem nástupu. Za okamžik odstoupení se považuje den doručení (SMS, el.pošty nebo písemného dokladu) o zrušení objednávky ubytovateli.

Při odstoupení od potvrzené objednávky z jakýchkoli důvodů po uvedené lhůtě, je zákazník povinen ubytovateli zaplatit storno poplatek ve výši zaplacené zálohy.

Storno poplatky se neplatí pokud :

* zákazník za sebe zajistí náhradu
* podaří se nám obsadit odřeknutý termín